Privacybeleid

 

Privacy statement Mission Possible (MP)

MP verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie en
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw gegevens

MP houdt een deelnemersadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een evenement van MP hebben bijgewoond of zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief.

MP is een evenementen organisatie roept haar relaties via acties en campagnes op om deel te nemen aan onze conferentie(s). Het werk van MP wordt voornamelijk gefinancierd door giften en entreegelden. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum) om u gericht te kunnen informeren over ons werk. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of wanneer u zich aanmeldt voor een evenement.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (bewijs van deelname). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van MP: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@mp-europe.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. MP is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van MP, Berencamperweg 10, 3861 MC Nijkerk.

 

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of als deelnemer uw e-mailadres aan MP hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en aankomende conferenties/evenementen.

MP maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan MP haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van MP: telefonisch: 0341 – 424 785 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@mp-europe.nl.

 

Contact met deelnemers en relaties

MP informeert haar deelnemers en relaties per e-mail en/of sociale media.

 

Bezoek aan onze website

MP gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Beveiliging

MP heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacybeleid

MP houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met ons.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Mission Possible Europe

Berencamperweg 10
3861 MC Nijkerk
T: 0341 – 424 785 

E: info@mp-europe.nl

 

 

Privacy beleid Mission Possible. Versie: mei 2018.